Tomáš Roháček

Trestní stíhání v ČR na objednávku.

Důležité upozornění! 

V roce 2018 bylo PČR a státnímu zastupitelství doručeno oznámení, o vytváření a šíření lživých a pomlouvačných reportáží tvořených Českou televizí a později doručeno i oznámení o činnosti osoby, která vytvořila dezinformační web: 

https://tomasrohacek.eu/

Oznámení úřadům činným v trestním řízení je vždy každý rok opakováno z toho důvodu, že tyto stránky ve svém důsledku poškozují zejména občany, kteří mají uzavřen smluvní vztah skrze řádnou smlouvu o dílo objednatel / investor - zhotovitel.  

Je prokázané, že v případě, kdy se objednatel díla dostane k těmto internetovým stránkám, tak ve většině případů pak odmítne respektovat písemně uzavřené smluvní podmínky se zhotovitelem a  z obav o svoje investice přestane poskytovat potřebnou součinnost zhotoviteli v do té době bezproblémové spolupráci.  Tato situace způsobí škody na straně zhotovitele i objednatele a to je pravým úmyslem toho, kdo tyto stránky provozuje. 

Pokud se Vám stalo, že jste přestali respektovat smlouvu o dílo a máte pocit, že předčasné ukončení smluvního vztahu s Vaším zhotovitelem Vám způsobilo jakoukoliv škodu, doporučujeme Vám obrátit se na nejbližší služebnu PČR případně státní zastupitelství a tuto skutečnost jim  prosím nahlaste. 

Provozovatel stránek tomasrohacek.eu je skrytý a tyto anonymní stránky neuvádějí  jediné jméno s kontaktem na odpovědnou osobu. Nicméně my tohoto člověka známe a zná jeho totožnost od roku 2018 i PČR.

Stížnosti na  stránky tomasrohacek.eu můžete uplatnit i osobně na adrese:

FILIP PETRÁK, OPLETALOVA 472, ÚSTÍ NAD LABEM

Možná by Vám pomohlo, kdyby jste panu Petrákovi osobně vysvětlili, jak moc Vás svojí činností poškodil .

Stránky se upravují! 

Omezený přístup k celému obsahu stránek !

Tyto stránky popisují nezákonné jednání soukromých osob, veřejných činitelů, policistů a redaktorů České televize pořadu Černé ovce. 

Pan Tomáš Roháček se stal obětí organizované skupiny osob, která má za cíl úmyslně poškozovat práva občanů daných jim zákonem a ústavou České republiky. Nezákonné praktiky provozují desítky let způsobem obzvláště brutálním a rafinovaným, kdy ke své činnosti zneužívají kontakty na statní úředníky, policisty, znalce a zejména zneužívají svoji moc, která plyne ze síly veřejnoprávní televize a důvěry občanů v její práci. Zneužívají svoji moc, které plyne z přirozeného strachu obyčejných lidí ze zveřejnění jejich soukromí v České televizi.

V období let 2017 až 2022 bylo podána řada trestních oznámení a využito dalších prostředků k tomu, aby činnost této skupiny byla řádně prošetřena a viníci potrestáni. 

Opakovaně však  je věc přehlížena jak  státními zástupci, tak inspekcí bezpečnostních sborů i vyšetřovateli PČR.  Namísto vyšetřování skutečných viníků rozsáhlých podvodů, poškozování cizích práv, pomluv a křivých nařčení čelí pan Tomáš Roháček trestnímu stíhání, je mu bráněno předkládat důkazy, je mu vyhrožováno fyzickým násilím jak na jeho osobě tak na příslušnících  jeho rodiny.  

Hromadí se další případy poškozených. Přibývají osoby, které jsou nezákonnou činností poškozováni. a vzniká jim v důsledku toho značná materiální i nemateriální škoda.  Oběťmi se stávají  nic netušící a nevinní občané a zejména zákazníci společností vlastněných panem Tomášem Roháčkem. Existenčním potížím čelí jedna obchodní společnost za druhou v důsledku rozsáhlého  poškozování dobrého jména pana Tomáše Roháčka, jeho společností a rodinných příslušníků.  To vše za aktivní asistence příslušníků Policie ČR, České televize, redaktorů České televize a pořadu Černé ovce. 

Po pěti letech marného a nerovného boje s touto kriminální hydrou, jsme se rozhodli celou věc zveřejnit a pokusit se touto cestou přimět odpovědné orgány k tomu, aby ve věci zahájili důkladné a nezávislé vyšetřování.

Tento příběh se může stát kdykoliv i Vám !

Zvláštní poděkování za vznik těchto internetových stránek věnujeme:

Iveta Fialová | pracovnice České televize  

Kristýna Dobešová - Augustová | pracovnice České televize

 |  Lydia Staňková - pracovnice státní zastupitelství pro Prahu východ

 | Ondřej Novotný pracovník PČR Brandýs nad Labem

| .........Inspekce bezpečnostních sborů

Tomáš Roháček